Dbamy o Twoją prywatność
Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności tego sklepu.
KATEGORIE
Our Latest News

Regulamin sklepu www.it.sklep.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

1. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.it.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Horkom Przemysław Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59 51-354 Wrocław.

Dane kontaktowe: e-mail: info@it.sklep.pl, nr telefonu 608137485.

Numer NIP 899-241-93-20, REGON 932959971, zwaną dalej Operatorem Sklepu.

2. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.
3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyraził na to zgodę.
6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3. Informacje o produktach

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności zdjęcia, dane techniczne a także informacje zawarte na stronie www.it.sklep.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego wyglądu towaru. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do błędów i nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Operatorem Sklepu lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.

4. Przedmiotem sprzedaży są produkty wystawione w chwili składania zamówień na stronie www.it.sklep.pl za pomocą sieci Internet.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

4. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane na stronie www.it.sklep.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), są to ceny brutto zawierające podatek VAT 23%.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili nadania zamówieniu przez Operatora Sklepu statusu "wysyłka".

3. Podane ceny mogą ulec zmianie wraz ze zmianą kursu Euro lub USD w dniu sprzedaży.

5. Zamówienia

1. Operator Sklepu przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.it.sklep.pl , poprzez e-mail info@it.sklep.pl oraz telefonicznie. Zamówienia poprzez stronę www.it.sklep.pl oraz e-mail info@it.sklep.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 14.00 danego dnia obsługiwane są przez Operatora Sklepu w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta  rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (status „wysyłka”), na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Horkom zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu pisząc wiadomość e-mail na adres info@it.sklep.pl.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego www.it.sklep.pl:
a) dostęp do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:
• Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub
• Chrome – wersja 17 i późniejsze lub
• MSIE - wersja 7 i późniejsze lub
• Opera – wersja 11 i późniejsze lub
• Safari – wersja 5 i późniejsze
W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

7. Firma Horkom wystawia fakturę VAT na zakupiony towar w formie elektronicznej (dokument w formacie PDF przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji/składaniu zamówienia w sklepie www.it.sklep.pl) lub w formie papierowej.

6. Termin i Dostawa Towaru

1. Na czas otrzymania przesyłki z zamówionym towarem składa się:

- czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki lub palety,

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu płatności i dostarczenia,

- do czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy wliczane są wyłącznie dni robocze.

2. Towar zamówiony w sklepie www.it.sklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem:

a) w przypadku przewoźnika firmy kurierskiej DPD (czas ok. 1-2 dni roboczych),

b) w przypadku wysyłek paletowych przewoźnika firmy kurierskiej SCHENKER (czas ok. 1-2 dni roboczych),

c) w przypadku dostarczenia towaru do paczkomatu (czas ok. 2-4 dni roboczych), d) d) po wcześniejszym uzgodnieniu odbiór osobisty w siedzibie Operatora Sklepu.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym firmy Horkom.

3. W momencie przyjmowania przesyłki od kuriera Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt. Jeżeli Klient stwierdzi, że paczka lub towar jest w sposób widoczny uszkodzony lub paczka nie zawiera zamówionego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Oryginał protokołu szkody, podpisany czytelnie przez Klienta oraz przez kuriera, należy zachować jako podstawę reklamacji. Po sporządzeniu protokołu należy pilnie powiadomić Operatora Sklepu o zaistniałym zdarzeniu.

4. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki, sprzętu z widocznymi uszkodzeniami lub przesyłki nie zawierającej zamówionego towaru, co wyrażone zostanie poprzez przyjęcie przesyłki przez Klienta i podpisanie kurierskiego listu przewozowego oraz brak prawidłowo spisanego protokołu szkody, Operator Sklepu zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru lub jego brak.

7. Sposoby płatności

1. Płatność za zamówiony towar może być dokonana:

a) przed wydaniem towaru Klientowi:

przelewem na rachunek bankowy Operatora Sklepu.

mBank nr konta: 25 1140 2004 0000 3002 3368 9015

Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

b) w momencie odbioru towaru:
• gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny możliwego odbioru

za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera (gotówka) lub kartą w paczkomacie

2. Operator Sklepu może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

3. Operator Sklepu może odmówić realizacji zamówienia z wybraną przez Klienta opcją płatności, także bez podania przyczyny. Jednocześnie Operator Sklepu zobowiązany jest wskazać Klientowi formę płatności, która umożliwi zrealizowanie zamówienia.

8. Procedura reklamacji

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.it.sklep.pl objęte są gwarancjami realizowanymi na terenie Polski.

GWARANCJA PRODUCENTA

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do Gwaranta. Zobowiązania z tytułu gwarancji są realizowane przez firmę Assmann Distribution Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17-21.

W celu zgłoszenia produktów do serwisu proszę o korzystanie z serwisu RMA-online http://www.assmann.pl/serwis.php , gdzie w łatwy i szybki sposób można zgłosić do naprawy zakupiony sprzęt.

W celu nadania zgłoszenia należy w powyższym formularzu podać dane urządzenia takie jak: symbol towaru, nr seryjny, data zakupu, opis usterki, numer dokumentu zakupu, adres e-mail. Prosimy również o podawanie nr telefonu kontaktowego do osoby zgłaszającej usterkę.


Serwis - Assmann Distribution Sp. z o.o.
ul.
Szczecińska 17-21
54-517 Wrocław
telefon kontaktowy : (0-71) 32-67-164

Adres poczty elektronicznej: serwis@assmann.pl

Serwis Assmann Distribution Sp. z o.o. pracuje od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

W razie jakichkolwiek pytań - pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o terminach: naprawy, odbioru, wysyłki serwisowanych produktów, itp.

 

RĘKOJMIA

Horkom przyjmuje zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym (www.it.sklep.pl)

Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.


Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej.

Dla wygody naszych Klientów został przygotowany formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi

W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:
- Dane kontaktowe Klienta:
a) imię i nazwisko
b) adres odbioru/dostawy urządzenia
c) telefon kontaktowy
d) e-mail kontaktowy
- Dane reklamowanego produktu:
a) Producent
b) Model, ew. indeks produktu
c) Numer seryjny
- Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.
- Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.
- Roszczenie Klienta.

Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).

Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do Horkom Przemysław Horoś:
• osobiście
• drogą elektroniczną na adres e-mail: info@it.sklep.pl
• listownie na adres Horkom Przemysław Horoś, ul. Poleska 33/59 51-354 Wrocław z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi


Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport. Zalecamy zapakowanie reklamowanego produktu w oryginalne opakowanie dostarczone w momencie zakupu.

Adres dostawy reklamowanego towaru:

Serwis - Assmann Distribution Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 17-21
54-517 Wrocław
telefon kontaktowy : (0-71) 32-67-164


Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez Horkom reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Horkom Przemysław Horoś ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta na dostarczonym Formularzu Reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

Jeżeli Horkom nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.

W przypadku uznania przez Horkom roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:
a) polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, Horkom zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
d) polegającego na odstąpieniu od umowy, Horkom zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:
• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
• gdy wada jest nieistotna
Dla przypadków opisanych w pkt a) i b) produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi na adres wskazany w formularzu reklamacji lub w piśmie reklamacyjnym.

W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości .5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Horkom Przemysław Horoś naliczanej za każdy miesiąc przechowania .

9. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru

W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć również wypełniając stosowny formularz -
Wzór formularza odstąpienia od umowy.

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer ten można uzyskać poprzez przesłanie prośby na adres e-mail: info@it.sklep.pl. Numer zwrotu powinien być umieszczony w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez widocznego numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane.

3. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Każdy zwracany element musi być kompletny, a towar dostarczony najlepiej w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

Koszt zwrotu rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą:

- szafy wiszące 25zł netto/szt

- szafy stojące 90zł netto/szt

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 8.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej, zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu, pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Operator Sklepu i ewentualnie inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru oraz jego zwrotu. W przypadku korekty ilościowej towaru, Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Operator Sklepu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

10. Zastrzeżenia prawne, znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, nazwy produktów oraz firm

1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.it.sklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.it.sklep.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki, dźwięk, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Horkom, producentów, dostawców lub firm współpracujących. Sklep www.it.sklep.pl nie ma powiązań własnościowych z producentami oferowanych towarów oraz ich markami handlowymi oraz logami.

11. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.it.sklep.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Umieszczone na zdjęciach komputery stacjonarne i przenośne, tablety, palmtopy, telefony, smartphony, projektory i odtwarzacze nie stanowią wyposażenia towarów, a jedynie ukazują możliwość zastosowania z oferowanym produktem.

4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

5. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.

6. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Regulamin sklepu www.it.sklep.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014r.

1. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.it.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Horkom Przemysław Horoś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Poleskiej 33/59 51-354 Wrocław.

Dane kontaktowe: e-mail: info@it.sklep.pl, nr telefonu 608137485.

Numer NIP 899-241-93-20, REGON 932959971, zwaną dalej Operatorem Sklepu.

2. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu www.it.sklep.pl, są przetwarzane przez Operatora Sklepu wyłącznie w celu:

- realizacji umowy,

- jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.it.sklep.pl.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

3. Informacje o produktach

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności zdjęcia, dane techniczne a także informacje zawarte na stronie www.it.sklep.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego wyglądu towaru. Jednocześnie www.it.sklep.pl zastrzega sobie prawo do błędów i nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów produktów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Operatorem Sklepu lub weryfikację w oparciu o stronę producenta. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny.

3. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.it.sklep.pl

4. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane na stronie www.it.sklep.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), są to ceny brutto zawierające podatek vat 23%.

2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili nadania zamówieniu przez Operatora Sklepu statusu "wysyłka".

3. Podane ceny mogą ulec zmianie wraz ze zmianą kursu Euro lub USD w dniu sprzedaży.

5. Zamówienia

1. Operator Sklepu przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.it.sklep.pl , poprzez e-mail info@it.sklep.pl oraz telefonicznie. Zamówienia poprzez stronę www.it.sklep.pl oraz e-mail info@it.sklep.pl można składać 24 godziny na dobę. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 14.00 danego dnia obsługiwane są przez Operatora Sklepu w tym samym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta  rozpatrywane są następnego dnia roboczego.

2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji (status „wysyłka”), na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, również bez podania przyczyny.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Horkom zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu pisząc wiadomość e-mail na adres info@it.sklep.pl.

6. Klient skladający zamówienie poprzez stronę www.it.sklep.pl powinien posługiwać się jedną spośród przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome.

Firma Horkom wystawia fakturę VAT na zakupiony towar.

6. Termin i Dostawa Towaru

1. Na czas otrzymania przesyłki z zamówionym towarem składa się:

- czas realizacji zamówienia: kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki lub palety,

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu płatności i dostarczenia,

- do czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy wliczane są wyłącznie dni robocze.

2. Towar zamówiony w sklepie www.it.sklep.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika firmy kurierskiej DPD (czas ok. 1-2 dni roboczych), a w przypadku wysyłek paletowych przewoźnika firmy kurierskiej SCHENKER (czas ok. 1-2 dni roboczych), lub może być, po wcześniejszym uzgodnieniu odebrany osobiście w siedzibie Operatora Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym firmy Horkom.

3. W momencie przyjmowania przesyłki od kuriera Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt. Jeżeli Klient stwierdzi, że paczka lub towar jest w sposób widoczny uszkodzony lub paczka nie zawiera zamówionego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Oryginał protokołu szkody, podpisany czytelnie przez Klienta oraz przez kuriera, należy zachować jako podstawę reklamacji. Po sporządzeniu protokołu należy pilnie powiadomić Operatora Sklepu o zaistniałym zdarzeniu.

4. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki, sprzętu z widocznymi uszkodzeniami lub przesyłki nie zawierającej zamówionego towaru, co wyrażone zostanie poprzez przyjęcie przesyłki przez Klienta i podpisanie kurierskiego listu przewozowego oraz brak prawidłowo spisanego protokołu szkody, Operator Sklepu zwolniony jest z odpowiedzialności za uszkodzenia towaru lub jego brak.

7. Sposoby płatności

1. Płatność za zamówiony towar może być dokonana:

a) przed wydaniem towaru Klientowi:

przelewem na rachunek bankowy Operatora Sklepu.

mBank nr konta: 25 1140 2004 0000 3002 3368 9015

Na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.

b) w momencie odbioru towaru:
• gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, po uprzednim ustaleniu dnia i godziny możliwego odbioru

za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera (gotówka)

2. Operator Sklepu może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

3. Operator Sklepu może odmówić realizacji zamówienia z wybraną przez Klienta opcją płatności, także bez podania przyczyny. Jednocześnie Operator Sklepu zobowiązany jest wskazać Klientowi formę płatności, która umożliwi zrealizowanie zamówienia.

8. Zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zmianami), w terminie do 10 dni kalendarzowych i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Wzór oswiadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest tutaj.

2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu. Numer ten można uzyskać poprzez przesłanie prośby na adres e-mail: info@it.sklep.pl. Numer zwrotu powinien być umieszczony w widocznym miejscu na przesyłce. Przesyłki bez widocznego numeru zwrotu mogą zostać nieodebrane.

3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Każdy element musi być kompletny, a towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

4. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 8.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej, zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu, pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Operator Sklepu i ewentualnie inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru oraz jego zwrotu. W przypadku korekty ilościowej towaru, Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Operator Sklepu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 9. Procedura reklamacji

1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.it.sklep.pl objęte są gwarancjami realizowanymi na terenie Polski.

2. Do napraw gwarancyjnych upoważniony jest wyłącznie Serwis Assmann Distribution Sp. z o.o.

3. Urządzenie, które uległo awarii, Klient zgłasza, a następnie dostarcza bezpośrednio do serwisu wskazanego na stronie: http://it.sklep.pl/content/7-gwarancja-i-serwis

10. Zastrzeżenia prawne, znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, nazwy produktów oraz firm

1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.it.sklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu www.it.sklep.pl użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki, dźwięk, filmy) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy Horkom, producentów, dostawców lub firm współpracujących. Sklep www.it.sklep.pl nie ma powiązań własnościowych z producentami oferowanych towarów oraz ich markami handlowymi oraz logami.

11. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.it.sklep.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

3. Umieszczone na zdjęciach komputery stacjonarne i przenośne, tablety, palmtopy, telefony, smartphony, projektory i odtwarzacze nie stanowią wyposażenia towarów, a jedynie ukazują możliwość zastosowania z oferowanym produktem.

4. Klient oświadcza, że otrzymał informację o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.